• (GÜÇ, DAĞITIM VE ÖZEL TRANSFORMATÖRLER/REAKTÖRLER)
 • 1- TRANSFORMATÖR ELEKTRİKSEL TESTLERİ
 • • Power factor (% PF,Tand,Kapasite) Testleri
 • • İkaz Akımı Testleri
 • • İzolasyon Direnci Testleri
 • • Sargı Direnci Testleri
 • • Sarım Onarımı Testleri
 • • FRA Testleri
 • • Buşing Testleri
  • 2- TRANSFORMATÖR BAKIMI VE KONTROLLERİ
  • • Yağ ve Gaz Analizleri İçin Numune Alınması
  • • Bucholz Rölesi Alarm ve Trip Fonksiyonları Testi ve Kontrolleri
  • • Basınç Emniyet Valfi Trip Fonksiyonu Testi ve Kontrolleri
  • • Kontrol Paneli ve Kablaj Kontrolü
  • • Ark Boynuzları Kontrolü ve Ayarlanması
  • • Y.G/O.G/A.G Bağlantılarının Torklanması ve İşaretlenmesi
  • • Akım Trafosu Terminallerinin Kontrolü
  • • Transformatör Topraklama İrtibat Kontrolü
  • • Transformatör Yağ Kaçaklarının Giderilmesi
  • • Rütuş ve/veya Komple Boya Uygulanması
  • • Transformatör Montaj, Demontaj ve Yağ Dolumu
 • (TRANSFORMATÖR YAĞI ELEKTRİKSEL, KİMYASAL VE FİZİKSEL TESTLERİ/TRANSFORMATÖR YAĞI İÇERİSİNDE ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZİ)
 • 3- TRAFO YAĞINDA ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZLERİ
 • • Hidrojen
 • • Metan
 • • Etan
 • • Etilen
 • • Asetilen
 • • Karbonmonoksit
 • • Oksijen
 • • Azot
  • 4- ELEKTRİKSEL KİMYASAL VE FİZİKSEL TESTLER
  • • % PF (25-100 0C)
  • • Dielektrik Dayanım
  • • Su Miktarı
  • • İç Yüzey Gerilme
  • • Asidite
  • • Yoğunluk