• • HES Yeni Proje Geliştirme
 • • HES Ön İstikşaf Raporu hazırlama
 • • HES Fizibilite Hazırlama
 • • Yatırım yapılması düşünülen HES projeleri inceleme ve yorumlama
 • • HES Enerji Projelerine Yatırımcı bulma hizmetleri
 • • Enerji Yatırımı yapmak isteyenlere proje temini hizmetleri
 • • HES Projeleri resmi süreç takip ve izleme hizmetleri
 • • Su Gelirleri Etüdleri
 • • Rezervuar İşletme Çalışmaları
 • • Kurulu Güç Optimizasyonu
 • • Teçhizat ve İnşaat Projeleri
 • • Trafo Merkezi ve Dağıtım Merkezi Projeleri
 • • Enerji İletim ve Dağıtım Hattı Projeleri
 • • Kamulaştırma Çalışmaları
 • • Bakanlık Dosyalarının Hazırlanması ve İşletmeye Alma Hizmetleri Projelerin hidrolojisi çalışılması,
 • • Hidrolik boyutlandırmaların yapılması,
 • • Proje maliyetleri belirlenmesi
 • • Projelerin kurulu güçleri ve enerji üretimleri hesaplanması
 • • Projenin riskli yanları belirlenmesi,
 • • Proje yerlerinde arazi gözlemleri ve gözlemlere dayalı görüşler belirtilmesi ve bu çalışmalara dayanan değerlendirme raporları hazırlanması.
 • • Proje hidrolojisini daha net belirleyebilmek amacıyla proje alanında akım gözlem istasyonu kurulumu yapılması ve dataların GPRS teknolojisi ile merkeze alınarak değerlendirmelerinin yapılması
 • • Elektro mekanik cihazların tespiti ve seçilmesi
 • • ENH Hat projelendirilmesi
 • • İnşaat işlerinin kati proje çalışmalarına göre taşeron firma seçilmesi
 • • Uygulama proje denetimi
 • • Kati proje çalışmaların da ortaya çıkan projenin değerlendirilmesi ve uygulanabilirliğinin denetlenmesi
 • • Karbon danışmanlığı